امروزه با توجه به پیشرفت سریع در بازار های تجاری و خدماتی، موضوع ثبت برند به عنوان یک موضوع بسیار مهم و ضروری مورد توجه است، به طوری که بعضا نبود برند اختصاصی در برخی مواقع باعث حذف شرکت یا موسسه شما از گردونه رقابت شده و مانع فعالیت حرفه ای شما خواهد شد، علاوه بر این مزایایی که در امر ثبت برند شامل کسب و کار شما می شوند نیز تاثیرات مثبت بسیاری در نوع و کیفیت حضور شما در بازار های تجاری و خدماتی خواهند داشت، مزایایی مانند: شناخته شدن بیش از پیش فعالیت شما، جلب اعتماد دو چندان مشتریان، برخورداری از امتیازات بخصوص دولتی و مالی، نظم دهی و امکان فعالیت تشکیلاتی بهتر، سهولت در دریافت نمایندگی اختصاصی، تمایز جایگاه بین رقبا، کسب اعتبار برای تبلیغات و بازاریابی و… که هرکدام از این مزیت ها به نوبه خود بسیار ارزشمند و مورد اهمیت خواهند بود.